Masłów - dot. naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD
poniedziałek, 08 sierpnia 2016 10:14

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD.  Spotkanie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie (ul. Księdza Józefa Marszałka 30, 26-001 Masłów).

W kwietniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na:
- uruchamianie działalności gospodarczej
- rozwój działalności gospodarczej
oraz nabory na działania, do których aplikować mogą między innymi organizacje pozarządowe:
- budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
- szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych
- szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska, czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

Źródło: www.wokollysejgory.pl

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: