Rolnictwo w gminie Masłów

 

 

 

Rolnictwo na terenie gminy Masłów pełni funkcję uzupełniającą. Według danych z 2009 roku, z pracy w swoim gospodarstwie utrzymuje się zaledwie 5,6 % mieszkańców gminy, podczas gdy w województwie jest to 31,2%. Użytki rolne stanowią 47,1% powierzchni ogólnej.

 

Do najważniejszych uwarunkowań rozwoju gminy zalicza się:
- niską jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
- nie sprzyjające warunki agroklimatyczne związane z oddziaływaniem klimatu Gór Świętokrzyskich
- niekorzystna rzeźba terenów rolnych
- wysoki udział użytków zielonych
- silny wpływ procesów urbanizacji, który w rolnictwie przejawia się wysokim rozdrobnieniem gospodarstw oraz zminimalizowaniem produkcji towarowej, zwłaszcza we wsiach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc
- w strukturze produkcji rolnej główne miejsca zajmuje uprawa zbóż, ziemniaków oraz tradycyjnie chów bydła mlecznego.
- produkcja rolnicza w ponad 57% gospodarstw rolnych uzupełniana jest inną działalnością gospodarczą (handlem, działalnością przemysłowo - usługową, usługami budowlanymi oraz rozwijającą się agroturystyką i wynajmem pokoi) zaś dalsze 33% nie prowadzi żadnej działalności utrzymując się ze źródeł nie zarobkowych.

 

 

 

Na podstawie:
"Zintegrowana strategia rozwoju obszarów wiejskich
gmin Bieliny, Bodzentyn i Masłów"

 

 

 

 

 

 

 


 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: