Ciekoty

 

Liczba mieszkańców: 519
Sołtys: Roman Kołomański

 

 

W malowniczych Ciekotach u podnóża Radostowej stał dwór nad stawem, w którym najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa spędził Stefan Żeromski. Dom rodzinny Stefana Żeromskiego niestety nie zachował się do dzisiejszych czasów. Na jego miejscu powstał Szklany Dom, a obok dworek Stefana Żeromskiego odbudowany na wzór tego, w jakim mieszkał pisarz. Przez Ciekoty przepływa rzeka Lubrzanka. Znajduje się tu zbiornik retencyjny wykorzystywany do celów rekreacyjnych.

Ciekoty są punktem początkowym szlaków rowerowych, spacerowych oraz pieszych.


Historia...

Region świętokrzyski obfitował w piaski szklarskie. W kluczu kieleckim biskupstwa krakowskiego istniały cztery huty szkła, z których huta w Ciekotach zwana Klonowską przynosiła biskupowi 200 zł dzierżawnego czynszu, po kopie szklanic i kieliszków oraz 500 szyb okiennych. Mistrzem szklarskim tej huty był Adam Ciekot, który w 1638r. w kolegiacie kieleckiej ochrzcił swego syna. W 1696 r. dzierżawcą Ciekot był Ozga, którego wnuczka Monika wyszła za mąż za Piotra Gosławskiego. Ze związku tego narodził się Maksymilian Gosławski. (w jego rękach folwark Ciekoty znajdował się do 1863 r.).

W 1788 r. było w Ciekotach czterech poddanych chłopów, tj. Antoni Michta, Kasper Kmieć, Łukasz Michta i Wincenty Chrut. Z dzierżawy tego majątku Gosławski płacił 531 zł polskich. Z zachowanego opisu dworu wiemy, iż był on frontem odwrócony ku górze Radostowa. Niedaleko znajdował się młyn Oszczy Wilk. Gosłowskiemu nie układały się dobrze stosunki z właścicielem Masłowa Ramlanem, który w 1826 r. proponował wcielenie Ciekot do jego dzierżawy.

W 1863 r. dzierżawcą folwarku w Masłowie był Romuald Przesławski, a po nim w latach 1869-1871 urzędnik kolei warszawsko-wiedeńskiej Bolesław Knopf. W momencie utworzenia majoratu (majątki nadawane szczególnie zasłużonym carskiej Rosji) Włodzimierza Dobrowolskiego 15 kwietnia 1871 r. włączono Ciekoty do jego dóbr. Dzierżawcą był wymieniony Knopf, a jego poddzierżawcą (bez formalnej zgody właściciela) od 1872 roku Wincenty Żeromski. Po jego zgonie 22 września 1883 r. dzierżawcą został Zdziechowicz. Od roku 1905 aż do roku 1972 tzw. Zeromszczyzna była w ręku szczególnie zasłużonej dla Polski i regionu - rodziny Rostkowskich.

W dniu 19 listopada 1939 r. powstała w Ciekotach organizacja niepodległościowa, wzorowana na Polskiej Organizacji Wojskowej z okresu I wojny światowej. W jej skład weszli: Jan Kosiński ps. Jacek, Roman Talma, Franciszka i Marian Rostkowscy, Józef Czwartos, Jan Tymborski, Jan Kmieć, Józef Błaszczyk i Stanisław Kwiatkowski. Następna grupa powstała w Brzezinkach pod komendą Stanisława Łakomca, ps. Ostoja. W Masłowie organizatorem był Piotr Sobecki ps. Skiba, a w Bęczkowie Franciszek Obara, ps. Franek. Organizacje te powstały dzięki inspirującej roli Jana Kosińskiego i podporządkowały się Związkowi Walki Zbrojnej. W Ciekotach wydawano gazetę „Jodła", której redaktorem naczelnym był Kosiński. Wychodziła ona od stycznia 1941 do marca 1943 roku. W pierwszym egzemplarzu na wstępie czytamy: „Rodacy! Walka o wolność gdy się raz zaczyna z ojca dziedzictwem przechodzi na syna..." W Ciekotach powielano również czasopismo „Odzew". Jan Kosiński zginął 28 listopada 1943 r w Nowej Słupi wraz z całą obstawą radiostacji, której był dowódcą.Miejsca ciekawe odwiedzenia oraz atrakcje:


Żeromszczyzna - teren  atrakcyjny na którym powstał Szklany Dom i Dworek Stefana Żeromskiego. Jest też zalew na rzece Lubrzance, amfiteatr letni, a nieco dalej Izba Dobrego Smaku oraz Hostel i pole biwakowe w Ameliówce.Ciekoty to także początek licznych szlaków turystycznych m.in.:

1.    Literacki szlak rowerowy z Ciekot do Świętej Katarzyny poświęcony twórczości Stefana Żeromskiego

2.    Literacki szlak spacerowy z Ciekot do Świętej Katarzyny poświęcony twórczości Stefana Żeromskiego

3.    Literacki szlak spacerowy wokół góry Radostowej poświęcony twórczości Stefana Żeromskiego

4.    Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4H: Przyroda w twórczości Stefana Żeromski.

5.    Szklak rowerowy wokół Pasma Masłowskiego

6.    Szlak rowerowy z Ciekot do Woli Kopcowej

7.    Szlak pieszy z Masłowa do Świętej Katarzyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: